Predanjem do smisla

Psihijatar Carl Jung jednom je rekao da nakon 25 godina rada s pacijentima, koji su patili od mentalnih oboljenja, svaki