Dar molitve u jezicima i dar tumačenja – fra Ante Vučković

Posted by

Fra Ante Vučković, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i poznati propovjednik, održao je nagovor o daru molitve u jezicima te o daru tumačenja.