Dao bih sve

Posted by

Kako bih vam rado pomogao
braćo koja patite,
o kako bih rado da mi se dadnu riječi
koje oduševljavaju,
da mi se dadnu riječi koje pomiču svijet,
kako bih volio da ljudi slušaju, da čuju,
ti političari, vlastodršci, velikaši,
ti moćnici svijeta da zadobiju milost
da vide, da osjete,
da shvate bol majke
čije dijete umire od gladi,
bol oca čija princeza
žudi za kapljicom vode.

O probudite me sutra
i recite mi da su shvatili,
probudite me i recite da sviće novi dan,
dan svjetla koje nema zalaza,
dan u kome kraljuje Krist.
Što učinismo najmanjima,
Njemu učinismo, a i sebi!

Uistinu, dao bih… dao bih da mogu,
sve novce svijeta
za jednu jedinu kap milosrđa
prema malenima!

Jer vrjednija je ona no svo biserje i zlato,
više vrijedi nego sva bogatstva
velikoga svijeta,
i sav svemir u usporedbi s njome
bezvrijedan je!

O probudite me sutra
i recite mi da su shvatili!

fra Nikola Dominis

Foto: Pexels