Crkveni pokreti i zajednice: nositelji preobrazbe u poslanju Crkve

Posted by

O crkvenim pokretima i zajednicama kao mogućim protagonistima nove evangelizacije razgovaramo s dr. sc. fra Ivicom Jurićem, profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.