Bog u kojega ne vjerujem i nikad ne ću vjerovati

Posted by

Bog u kojega ne vjerujem i nikad ne ću vjerovati:

- u Boga koji traži da ga se ljudi boje

- u Boga vrača i čarobnjaka

- u Boga koji bi sprečavao ljudski razum u njegovu traženju

- u Boga koji bi bio monopol jedne Crkve, rase, kulture ili kaste

- u Boga djeda koga se može manipulirati

- u Boga kome ne bi trebao čovjek

- u Boga suca koji sudi uvijek sa zakonom u ruci

- u Boga koji se može rastumačiti filozofijom

- u Boga koji priječi čovjeku da raste, da osvaja, da se preobražava, da se razvija dotle da postane “gotovo kao Bog“

- u Boga koji od čovjeka, zato što vjeruje, zahtijeva da se odrekne da bude čovjek

- u Boga koji kaže “platit ćeš ti meni“

- u Boga koji se koji put kaje što je ljudima dao slobodu

- u Boga koji se zadovoljava da čovjek kleči čak i ako ne radi

- u Boga opijum za obnovu zemlje i nadu samo za budući život

- u Boga onih koji misle da ljube Boga zato što ne ljube nikoga

- u Boga kojemu se sviđaju oni koji uvijek govore “sve je u redu“

- u Boga koji opravdava rat

- u Boga koji daje prednost bogatima

- u Boga koji ne spašava one koji ga nisu upoznali, ali koji su ga željeli i tražili

- u Boga koji se zaručuje s politikom

- u Boga koji zemlju i stvari što ih čovjek voli uništava umjesto da ih preobrazi

- u Boga koji ne bi bio misterij, koji ne bi bio veći od nas

- u Boga koji bi zauvijek uništio naše tijelo umjesto da ga uskrisi

- u Boga za koga ljudi vrijede ne po onome što jesu, nego po onome što imaju ili predstavljaju

- u Boga koji ne bi bio ljubav i koji ne bi znao pretvoriti ljubav u ono što treba

- u Boga u koga se ne bih mogao pouzdati i onda kad zakažu sve nade

Juan Arias

Foto: www.pexels.com