Blagoslov jela za Uskrs u obiteljima

Posted by

Dragi vjernici,

zbog nemogućnosti nošenja hrane u crkvu na blagoslov, hranu možete blagosloviti u vlastitim domovima sljedećom molitvom:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 Svi se znamenuju i odgovore:

Amen.

 Zatim slavitelj/ica pozdravi nazočne:

Uskrsli Gospodin, koga su učeni prepoznali u lomljenju kruha, prisutan je sada i u našoj obitelji „jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“.

Tada slavitelj/ica ovim ili sličnim riječima pripravi nazočne članove obitelji za blagoslovno slavlje:

Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok za ovim našim obiteljskim stolom podsjeća i poziva na gozbu Tijela i Krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima krštenja, potvrde i euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam blagoslov ove hrane bude znak te novine: da u blagovanju te blagoslovljene hrane i u zajedništvu obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi.

Čitanje Riječi Božje

Zatim netko od članova obitelji čita odlomak Svetoga pisma.

Iz Evanđelja po Luki  (Lk 24, 13.15.27-32)

            I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima.

            Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: „Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!“ I uniđe da ostane s njima.

            Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: „Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?“ U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima.

            Oni im rekoše: „Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!“ Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

 Kao odgovor na Božju riječ može se izmoliti ili otpjevati Ps 23 (22). Umjesto psalma može se uzeti koja druga prikladna pjesma.

Ant. Gospodin je pastir moj!

 Gospodin je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

– – – – – – –

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja

utjeha su meni.

– – – – – – –

Trpezu preda mnom prostireš

na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,

čaša se moja prelijeva.

– – – – – – –

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga.

U Gospodnjem ću domu prebivati

kroz dane mnoge.

– – – – – – –

Prošnje

Prije blagoslovne molitve može se obaviti sveopća molitva.

Slaveći spomen smrti i uskrsnuća Kristova, pomolit ćemo se Bogu Ocu svemogućemu da ovaj Vazam bude na spasenje nama i svemu svijetu. Na molitvene zazive odgovarat ćemo:

 Gospodine, usliši nas!

 Bože, ti si nas po smrti i uskrsnuću Kristovu otkupio i sabrao u svoju Crkvu, daj da sve obitelji u našoj župi i cijelom svijetu žive kao jedna obitelj u tvojoj ljubavi i slozi, molimo te.

Ti si nas po otajstvima krštenja, potvrde i euharistije uskrisio zajedno s Kristom: ne dopusti da nas nadvlada grijeh i sile smrti, molimo te:

Ti nas slavljem Vazma svake godine obnavljaš u milosti posinjenja: daj da cijele godine živimo kao novi ljudi.

Ti nas darivaš hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada te hrane, molimo te:

Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne: daj da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo te:

Oče naš…

Blagoslovna molitva

Tada slavitelj/ica izreče jednu od ovih blagoslovnih molitava:

Svemogući Bože, ti si htio da učenici u Emausu

prepoznaju Krista uskrsloga u lomljenju kruha.

Izlij obilje svoga blagoslova na ovu hranu (i piće)

da i mi koji je (ga) blagujemo

danas i svakoga dana našega života

s vjerom susrećemo tvoga uskrsloga Sina,

od njega primamo kruh života

te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova

R. Amen.

Na završetku blagoslova, slavitelj/ica, znamenujući se znakom križa, govori:

Blagoslovio nas svemogući Bog,

sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.

R. Amen.

Izvor: https://hkm.hr/