Biti u miru sa sobom

Posted by

Ne možemo biti u miru sa samim sobom, ako smo zadovoljni sa svim što smo učinili.
Da se smirimo u dubini svoga bića, moramo se otkinuti od plodova svoje aktivnosti.
Moramo se povući donekle od plodova koji su onkraj našega nadzora i zadovoljiti se dobrom voljom i radom koji su smireni izraz našeg unutarnjeg života.
Moramo se zadovoljiti da živimo, a da ne motrimo svoj život, da radimo, a ne očekujemo neposrednu nagradu, da ljubimo bez trenutačna zadovoljstva, da postojimo bez posebna priznanja.

Samo kada se odričemo sebe, možemo biti u miru sa sobom.
Ne možemo naći sreću u svom radu, ako se neprestano guramo onkraj sebe i onkraj područja svoga rada da se nađemo veći nego što jesmo.
Naša je kršćanska sudbina stvarno velika: ali ne možemo postići veličinu, ako ne izgubimo svaku težnju da budemo veliki.

Thomas Merton, Nitko nije otok