Biti mi daj!

Posted by

Oduvijek sam volio mjesečinu
u njoj sve stvari se čine kao da jesu
i kao da nisu.

I sebi sam tako izgledam
da jesam, i kao da nisam.
I kad mislim da jesam
skoro želim da nisam.
Jer ja koji jesam,
više sam onaj koji nisam.

I moglo bi biti da k Bogu dođem
kao da jesam, a On će mi reći da nisam.
A tad bolje bi bilo da nije me bilo.

I kad mislim da nisam
bude mi žao
jer želim da jesam.

O kako je dobro biti
to možda i ne znam pravo
već samo slutim
kako je dobro biti.

Jer ono malo što jesam dok nisam,
kako je lijepo biti.
O, Ti koji jesi i nikada nisi
O daj mi biti, biti mi daj.
Da jesam i samo jesam vječno
i zauvijek, jesam u tebi
O, Ti koji jesi, biti mi daj.

fra Bonaventura Duda