A vi ovako molite...

Posted by

U ovoj meditaciji uživjet ćemo se u prizor iz Evanđelja, bit ćemo tamo s Petrom, Ivanom i drugim učenicima koji gledaju Isusa uronjenog u razgovor sa svojim Ocem. Učenici su tada kao i u drugim prilikama, svjedočili bliskost koja prožima njihov odnos. Nikada se nevidljivi Otac nije više obznanio nego onda kada se odražavao na licu svoga sina u molitvi. Učenici su gledali. Divili su se i čeznuli za istim.

Isus će nas naučiti kako da se molimo. Zamolimo ga tu milost, „Isuse nauči me kako moliti. Podari mi želju za molitvom, želju za samoćom s tobom, želju za molitvom koja će biti snažna vodilja u mom životu“.

Odlomak iz Evanđelja (Lk 11, 1-13)

„Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.” On im reče: “Kad molite, govorite: ‘Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!’”

I reče im: “Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.” ”I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.” ”A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!”

1. U traženju Isusa

Bilo je još rano. Jutarnje svjetlo se tek počelo pojavljivati na dalekom obzoru. Isus se uvijek prvi budio. Ponekad je provodio cijele noći u molitvi. Učenici su se probudili i prvo pitanje im je bilo, gdje je on? Gdje je otišao? Isus je postao središte njihove pažnje. Uvidjeli su da je Isus još jednom nestao kako bi molio. Isus se probudio i nestao kako bi bio nasamo sa svojim Ocem. Ivan je bio prvi koji ga je pronašao toga jutra. Prišao mu je s ostalim učenicima. Isus je možda klečao ili stajao. Vidimo čovjeka u njegovim 30-ima, obučenog kao svakoga drugog Galilejca u jednostavnim sandalama i odjeći. Uronjen je u razmjenu riječi, misli, ljubavi. Nitko se ne usuđuje smetati. Gledamo ga u tišini i čekamo da završi. Čini se da se cijeli svijet utišao kako bi čuo kako njih dvojica (Isus i Otac) razgovaraju. Uhvaćeni smo u ritam njegove molitve.

Isusova usredotočenost skreće našu pažnju na Oca. Isusova molitva nas odvlači u molitvu. O čemu razgovaraju otac i sin? Koliko dugo su tamo? Koliko dugo razgovaraju? On govori bez ikakvih napora. Svi želimo to znati, ali nitko se ne usuđuje pitati. On završava. Gledamo ga kako stoji i okreće se prema nama. Treba mu nekoliko minuta da nas uoči kako stojimo tu. Jedan od nas pita: „Učitelju, možeš li nas naučiti kako moliti?“ Provedi nekoliko minuta razmišljajućio tome. Božanski Sin je koristio ljudske misli, riječi i osjećaje kako bi razgovarao sa svojim Ocem. On usredotočuje svoje ljudsko srce i misli na svog Oca.

Isus nas uči moliti na temelju svog primjera. On u svom životu stavlja Oca na prvo mjesto i posvećuje mu važne dijelove dane kako bi bio nasamo s njim. Evanđelje pokazuje da on moli posebno neposredno prije svakog važnog događaja u svom životu... prije odabiranja apostola, činjenja čuda, prije muke i smrti. Ako je on molio, kako onda ja mogu zanemarivati molitvu? Ako je molio prije svakog djelovanja, kako onda ja mogu djelovati bez molitve? Molitva je za Isusa bila svakodnevno iskustvo i svakodnevno iskustvo bila je za njega molitva.

Ono „Jednom je Isus molio...“ moglo je biti bilo koji dan. Ono po čemu je taj dan bio poseban nije to što je Isus molio već molba njegovog učenika, „Isuse nauči nas kako moliti“. Tko je to zatražio od Isusa? Jedan od učenika. Neimenovani. Anonimni. Taj učenik izražava i našu osobnu želju. Isuse, nauči me moliti. Ja sam taj učenik koji to jutro kleči pred Gospodinom. „Učitelju, nauči me moliti“. On nas uči da želimo moliti. Tu trebamo započeti, s našom željom. Želja je ono što određuje naša djelovanja. Naše želje proizlaze iz naših vrijednosti, stvari kojima pridajemo veću važnost u životu. Moramo naučiti cijeniti molitvu po tome što ona jest, po tome što njome možemo postići. Tada ćemo poradi molitve početi žrtvovati druge stvari. „Gospodine, podari mi tu želju za tobom. Pomozi mi da gladujem za vremenom koje ću nasamo provesti s tobom, govoriti srcem svoje najskrivenije i najdublje čežnje i strahove tvom srcu. Podari mi tu želju“

2. Gospodinova molitva

Oblik molitve koji nam predstavlja Isus takav je da moramo staviti Boga na prvo mjesto kako bismo ga potvrdili kao svog Oca. Pred Boga dolazimo kao pred svog Oca. Molitva se temelji na tome, na izvoru našeg povjerenja i razlogu na temelju kojeg dajemo Bogu hvalu. Moliva je odnosna i osobna.

„Oče, sveti se ime tvoje!” Veliko je Gospodinovo ime nad svim stvarima. Hvalimo te i klanjamo ti se. Zahvaljujemo ti za mnoga dobročinstva. Težimo učiniti tvoje ime velikim i svetim kroz svetost svog života. Lukino nabrajanje Gospodinovih molitvi daje nam još nekoliko molbenica. One su jednostavne i izravne.

Prva molbenica Bogu daje zasluženo mjesto u molitvi da njegovo ime bude blagoslovljeno, „Sveti se ime tvoje“. To je jednostavna molba za milost da zahvaljujemo Bogu kroz naš život. Sveti se ime tvoje kroz moj život, kroz moj posao, moju rekreaciju, kroz moju molitvu. Molba usredotočuje naš život na Boga.

Molimo da bude njegova volja i da dođe njegovo kraljevstvo. Prije nego što počnemo moliti za sebe i svoje potrebe trebamo pomisliti na Boga. Lako je misliti samo na svoje potrebe i ograničiti trenutke molitve samo na traženje stvari. Kad u našoj molitvi Boga stavimo na prvo mjesto tada ćemo ga staviti na prvo mjesto i u našem životu. Njegova volja upravlja stvorenim stoga bi on trebao upravljati i mojim životom. Njegova volja je ono najbolje za mene. Uvijek je najbolja iako je mi ponekad ne cijenimo. Tražimo da dođe njegovo kraljevstvo, a ne naše. Kraljevstvo ima kralja i zato Bog mora vladati mojim srcem, mojim željama i odlukama koje donosim.

Isus nas zatim uči da molimo za naše potrebe. „Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan“. Isus želi da od Oca tražimo stvari koje su nam potrebne. Za stvari koje trebamo svaki dan, trebamo svakodnevno i moliti. Oče, daj mi danas kruh moj svagdanji. Kada su Izraelci skupljali manu u pustinji, sakupili bi samo onoliko koliko im je bilo potrebno za taj dan. U našim molitvama također moramo tražiti sve ono što nam je danas potrebno. On želi da svakodnevno tražimo „Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan“. Daj mi stvari koje su mi danas potrebne. Takva me molitva podsjeća na to tko sam ja uistinu: stvorenje koje je potpuno ovisno o suverenom Bogu, sin koji treba Oca. To u mojoj duši pojačava sklonost poniznosti. Ja se ne mogu pobrinuti za sebe. Ovisan sam o drugom. Svaki dan kad mu se obratim podsjetim se da sam sin koji je za potrebnu hranu ovisan o svom ocu. Tražimo ga hranu za tijelo i dušu. Kao što naše tijelo treba hranu tako i naša duša treba milost.

„Oprosti nam grijehe naše“. Oproštenje grijeha - to je naša najveća potreba. Moramo iskusiti Božje oproštenje. Mi griješimo i ne niječemo to. Prepoznajemo to. To je poniznost, a ponizna osoba uvijek oprašta drugima nepravde koje su joj učinili. Zato nas Isus uči da kažemo, „otpusti nam grijehe naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim“. Dajemo kako smo i sami darivani. Opraštamo jednako kako smo i sami zadobili oproštenje.

U zadnjoj molbenici, tražimo Oca da nas zaštiti od zla, „ne uvedi nas u napast“. Možemo biti kušani. Isus nas podsjeća da zatražimo njegovu zaštitu. Ako postoji napast postoji i napasnik. Postoji onaj koji mi želi uništiti sinovski odnos s Ocem, onaj koji se trudi uništiti moju dušu. Poniznost je priznati da mogu biti odveden na stranputice. Kao sin koji traži Očevu zaštitu obraćamo se nebeskom Ocu. Gospodine ne uvedi me u napast. Očuvaj me od zla.

Dobro je čitati Gospodinovu molitvu nekoliko puta, zamišljajući Krista kako govori te riječi po prvi puta.

3. Razgovor s Kristom

Isuse, dolazim pred tebe kako bih ti zahvalio za tvoje brojne darove. Nauči me moliti. Daruj mi želju da molim. Ponekad sam prezauzet pa zaboravljam moliti. Otvori mi um, ispuni me duhom vjere da bih mogao upoznati tebe, svoje potrebe i slabosti. Poznaješ moje srce. Znaš što je u njemu. Ojačaj ga i pročisti. Učini ga oruđem tvoje ljubavi u svijetu.

S obzirom da si bio čovjek molitve, nauči me da i ja postanem čovjek molitve. Kao što vodiš druge, vodi i mene. Pomozi mi naći svoj put na ovome svijetu. Mnogo je prepreka i stvari koje se pojavljuju između mene i tebe.

Oprosti mi, Gospodine, za svaki put kada sam te odbacio. Oprosti mi grijehe i nauči me opraštati. Ne uvedi me u napast, nego me izbavi od svakog zla. Učini me snažnim odolijevati zlu, jakim odbaciti njegove kušnje, kušnje koje me navode da propitujem i sumnjam.

Pomozi mi biti smion u molitvi. Želim biti svet. Želim ti služiti cijelim svojim životom. Umoran sam od svoje sebičnosti i od življenja samo za sebe samog. Pomozi mi da se cijeli darujem tebi, da ti u potpunosti predam svoj život.

Neka tvoje Kraljevstvo dođe u moj život. Neka tvoje Kraljevstvo dođe u sve moje želje, planove i snove. Neka se tvoje Kraljevstvo utka u odluke koje donosim u životu. Dopusti da te izaberem, uvijek iznova tebe.

Pitanja za mali ispit savjesti

Kako bih si pomogao ispitati svoj život u svijetlu nadahnuća koje mi je Bog podario upravo u ovom trenutku upravljam si sljedeća pitanja:

Za čim u svom životu najviše žudim? Na što mislim provodeći većinu svog vremena? Što je to za što žrtvujem baš sve ? Što me okupira većinu vremena?
Stavljam li u svom životu Boga na prvo mjesto? Jesam li usredotočen dok molim? Da li je moja molitva osobni dijalog sa Kristom, mojim najboljim prijateljem i Bogom mojim nebeskim Ocem? Tražim li od Boga stvari s povjerenjem i jednostavnošću kao što bi malo dijete tražilo svog oca?
Koju ulogu ima molitva pri važnim odlukama u mom životu? Tražim li Boga da mi pomogne uvidjeti gdje on želi da idem? Gdje me Bog vodi? Tražim li ga snagu kako bih ga slijedio ma kamo god me on vodio?

Izvor: www.franjevci-split.hr